Veldon flexchair

veldon1

Flexchair van Veldon

(ism TU Delft en universiteiten Leuven en Rotterdam)
Praktijk Fysiotherapie Ellen Buynsters heeft licentie op de PAR-test van Veldon.

Over VeldonVeldon is een landelijk netwerk van gecertificeerde paramedici die bewegingsanalyses maken van onder andere de lage rug, bekken en nek op spierniveau (intrinsieke spieren). Directe feedback en statistieken geven inzicht in het test- en trainingsresultaat. Klachten gerelateerd aan coördinatie en stabiliteit worden effectief behandeld of kunnen worden voorkomen. Het belangrijkste voor u is dat fysiotherapeut u kan laten zien wat er tijdens het zitten goed gaat, maar ook waar het fout gaat en wat beter kan.

Introductie:                                                                                                                                                                                                                 Rug-,nek- en schouderklachten werken belemmerend op onze bezigheden en kunnen als invaliderend ervaren worden. Ons dagelijks functioneren staat onder druk en het plezier in bewegen verdwijnt, we voelen ons beperkt in ons handelen.
Een groot deel van de oorzaak moet gezocht worden in bewegingsarmoede en eenzijdig bewegen.
Beeldschermplekken zijn hier een goed voorbeeld van.
De Flexchair is een actieve zitvoorziening waarin het zogenaamde 2x3D systeem wordt toegepast. Het 2x3D systeem bootst de bewegingen na van de rug en werkt versterkend op ons diepe spiersysteem rondom de wervelkolom.
Als dit systeem goed functioneert is de kans op klachten kleiner en zullen lang bestaande en vaak hardnekkige en invaliderende klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

kemps1 kemps2

Flexchair Coaching:
Flexchair Coaching wordt gegeven door hiertoe opgeleid en gecertificeerde fysiotherapeuten. Samen met de fysiotherapeut wordt uw situatie onder de loep genomen. Door middel van de zogenaamde PAR (Persoonlijke Actieve Rug) –test laat de fysiotherapeut zien waar de zwakke plekken liggen die uw klachten mogelijk veroorzaken en waar gewerkt kan worden aan uw persoonlijke doelen. Voorwaarde is wel dat u zelf gemotiveerd bent om iets aan uw situatie te doen, samen dragen wij zorg voor uw resultaat.
Gedurende een aantal sessies leert u het diepe spiersysteem op de juiste manier te gaan gebruiken. Aan het einde van deze sessies wordt een tweede PAR-test afgenomen en hebben we inzicht in het bereikte resultaat. Gedurende de behandelperiode merkt u zelf al snel de positieve effecten die optreden.

Databank:
Het resultaat is altijd opvraagbaar door naar uw persoonlijke databank te gaan, hier kunt u alles op uw gemak terugkijken. Van de fysiotherapeut krijgt u genoeg tools in handen om het bereikte resultaat te handhaven.

PARtest:
Bij de fysiotherapeut wordt een zogenaamde PAR-test afgenomen. Deze laat op een beeldscherm direct zien hoe u beweegt. De uitslag wordt met heldere grafieken duidelijk. De stap naar verantwoord zitten/bewegen op de werkplek is gezet: geen kracht maar souplesse, een dynamisch actieve zit.
Naast de Flexchair , waarmee de fysiotherapeut de basis legt voor de kern van het bewegen (dieper gelegen spiersysteem/intrinsieke spieren) heeft Veldon meerdere trainingsmiddelen om te komen tot verantwoord beweeggedrag met als uitgangspunt minimaal energieverbruik en maximaal resultaat.
Veldon wil op een verantwoorde positieve manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van ziekteverzuim.

Indicaties:

  • Hernia, voor en/of na operatie (ivm intrinsieke spiertraining, coördinatie en stabiliteitstraining)
  • Bechterew (ivm bamboo spine/houding-specifiek), reuma
  • A-specifieke rugklachten (mede mogelijke oorzaak instabiliteit)

Kosten: alle zorgverzekeraars vergoeden de PAR-test en training mits aanvullend verzekerd. Heteigen risico wordt niet aangesproken. U kunt rechtstreeks met ons contact opnemen, er is geen verwijzing van een arts noodzakelijk.