Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam.

De Fys’Optima praktijk zorgt ervoor dat de fysiotherapeuten optimale aandacht aan hun patiënten kunnen geven.
Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.
De ontwikkeling van de doelgroepprogramma’s en specifieke software om informatievoorziening en thuistraining te professionaliseren vormen een essentieel onderdeel.

Wat vindt u verder op onze site? Lees over ons team, hoe u ons kunt bereiken voor afspraken en waar u ons kunt vinden. Bent u nog niet uitgelezen bekijk dan ook onze specialisaties. We beschikken sinds augustus 2015 over een echo apparaat waarmee we nog sneller in staat zijn om te screenen. Tevens zijn we aangesloten bij diverse landelijke netwerken zoals het ParkinsonNet, ClaudicatioNet, CNA netwerk (neurologische aandoeningen), NVFL (oedeem-lymfeproblematiek),  het Schoudernetwerk  SNNB Noord Brabant, Reuma netwerk FyraNet.
U bent daarmee verzekerd van goede zorg!

  Keurmerk HKZ voor Extramurale Fysiotherapiepraktijken incl. verbijzonderingen

Aangesloten bij:

  • Fys’Optima, HKZ keurmerk
  • NVFL; vereniging voor fysiotherapie binnen de Lymfologie (oedeemtherapie)
  • CNA netwerk (Centraal Neurologische Aandoeningen)
  • ParkinsonNet
  • ClaudicatioNet
  • SNNB, Schoudernetwerk Midden Brabant
  • FyraNet, reumanetwerk
  • FysioTek (aanmeten Therapeutisch Elastische Kousen
  • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie)