Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam.

De Fys’Optima praktijk zorgt ervoor dat de fysiotherapeuten optimale aandacht aan hun patiënten kunnen geven.
Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.
De ontwikkeling van de doelgroepprogramma’s en specifieke software om informatievoorziening en thuistraining te professionaliseren vormen een essentieel onderdeel.

Wat vindt u verder op onze site? Lees over ons team, hoe u ons kunt bereiken voor afspraken en waar u ons kunt vinden. Bent u nog niet uitgelezen bekijk dan ook onze specialisaties. We beschikken sinds augustus 2015 over een echo apparaat waarmee we nog sneller in staat zijn om te screenen. Tevens zijn we aangesloten bij diverse landelijke netwerken zoals het ParkinsonNet, ClaudicatioNet, het Schoudernetwerk Midden Brabant en het wetenschappelijk netwerk van Veldon FlexChair.
U bent daarmee verzekerd van goede zorg!

hkz Keurmerk HKZ voor Extramurale Fysiotherapiepraktijken incl. verbijzonderingen

 

 

Aangesloten bij:

defysiotherapeut112583_logofysoptimaparkinsonnetveldon1

 

 

 

zitmetpitschoudernetwerknederlandsevereniging  fysiotekclaudicationet