ParkinsonNet – Fysiotherapie Ellen Buynsters – Haaren
Gildepad 8 5076AN Haaren Tel:0411-623358

Welkom bij Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam. Praktijk Fysiotherapie is in 2022 gereviewd door 325 cliënten en is beoordeeld met een 9,2.

Tevens is de praktijk 11 mei 2023 weer HKZ gecertificeerd voor de 13e keer op een rij. Hier zijn we uiteraard heel trots op! Er is een select aantal praktijken met dit keurmerk. U bent verzekerd van kwalitatief goede zorg in deze Fys’Optima praktijk.

De Fys’Optima praktijk zorgt ervoor dat de fysiotherapeuten optimale aandacht aan hun patiënten kunnen geven.

Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.

De ontwikkeling van de doelgroepprogramma’s en specifieke software om informatievoorziening en thuistraining te professionaliseren vormen een essentieel onderdeel.

ParkinsonNet

parkinsonnet

De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen  met Parkinson.

Wat is de meerwaarde om naar een fysiotherapeut te gaan die bij het netwerk aangesloten is?

 Alle zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Ze hebben extra scholing gevolgd en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het coördinatiecentrum verzorgt regelmatig scholingen waardoor zorgverleners hun kennis up to date houden. Bovendien werken de deskundigen onderling goed samen. Er zijn korte lijntjes tussen bv. specialisten en fysiotherapeuten.

Over de ziekte:

De ziekte van Parkinson is een chronische hersenaandoening die meestal begint tussen het 50e en 60e levensjaar. Een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen controle te houden over bewegingen. Wanneer 60% tot 70% van de dopamine producerende cellen is afgestorven verschijnen de Parkinsonsymptomen. Een tekort aan dopamine geeft tevens meer kans op depressies.

Soorten Parkinson:

  • De “echte” ziekte van Parkinson
  • Parkinsonachtige aandoeningen, dit wordt parkinsonisme of Parkinsonsyndroom genoemd, zoals bv. MSA of PSP. Het verschil tussen de twee is het volgende: bij Parkinson (1) is de aanmaak in dopamine verstoord. Bij Parkinsonisme/Parkinsonsyndroom (2) verloopt de opvang van dopamine niet goed, een laesie, waardoor Parkinsonmedicijnen niet werken.

Vergoeding: de diagnose Parkinson staat op de lijst chronische aandoeningen. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, vanaf de 21e behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering mits u bij een fysiotherapeut in behandeling bent die aangesloten is bij het Parkinson Netwerk.