ParkinsonNet

parkinsonnet

Praktijk Fysiotherapie Ellen Buynsters, Gildepad 8, 5076AN te Haaren is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen  met Parkinson.

Wat is de meerwaarde om, als Parkinsonpatiënt, naar een fysiotherapeut te gaan die bij het netwerk aangesloten is?                    
Alle zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Ze hebben extra scholing gevolgd en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het coördinatiecentrum verzorgt regelmatig scholingen waardoor zorgverleners hun kennis up to date houden. Bovendien werken de deskundigen onderling goed samen. Er zijn korte lijntjes tussen bv. specialisten en fysiotherapeuten.

Over de ziekte: De ziekte van Parkinson is een chronische hersenaandoening die meestal begint tussen het 50e en 60e levensjaar. Een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen controle te houden over bewegingen. Wanneer 60% tot 70% van de dopamine producerende cellen is afgestorven verschijnen de Parkinsonsymptomen. Een tekort aan dopamine geeft tevens meer kans op depressies.

Soorten Parkinson:

 • De “echte” ziekte van Parkinson
 • Parkinsonachtige aandoeningen, dit wordt parkinsonisme of Parkinsonsyndroom genoemd, zoals bv. MSA of PSP. Het verschil tussen de twee is het volgende: bij Parkinson (1) is de aanmaak in dopamine verstoord. Bij Parkinsonisme/Parkinsonsyndroom (2) verloopt de opvang van dopamine niet goed, een laesie, waardoor Parkinsonmedicijnen niet werken.

De meest voorkomende symptomen:

 •      Bradykinesie: trager worden van bewegingen
 •      Tremor: trillen van handen, benen, kin, totaal
 •      Hypokinesie: ontbreken van automatische bewegingen
 •      Rigiditeit: stijfheid van spieren
 •      Vlakke gelaatsuitdrukking
 •      Freezing: “bevriezen” van de benen tijdens het lopen
 •      Houdings/evenwichts- en coördinatieproblemen
 •      Vermoeidheid
 •      Akinesie: moeite net starten van bewegingen
 •      Schuifelend lopen
 •      Moeite met praten, zachter en monotoon (dysartrie)
 •      Moeite met schrijven, verkrampt

Andere symptomen die regelmatig voorkomen: blaas- en darmproblemen / obstipatie / vallen en duizeligheid / oogproblemen / depressiviteit / geheugenstoornissen / slaapstoornissen / lage bloeddruk / cognitieve achteruitgang / hallucinaties / dementie / huisproblemen / overmatig transpireren / moeite met slikken (dysfagie)


De 5 stadia van de ziekte van Parkinson:
De bekendste manier om de progressie van de ziekte bij patiënten vast te stellen is de Hoehn en Yahr-schaal, vernoemd naar de twee artsen die deze schaal hebben ontwikkeld in 1967. De 5 schalen:

 • Stadium 1: Milde symptomen. De symptomen kunnen voor dagelijks ongemak zorgen. Aanwezigheid van trillen of schudden bijvoorbeeld. Of slechtere houding, verlies van evenwicht en een abnormale gelaatsuitdrukking.
 • Stadium 2: De symptomen zijn bilateraal. De coördinatie gaat moeizamer. De patiënt ondervindt problemen met wandelen of behoud van evenwicht.
 • Stadium 3: In dit stadium worden de symptomen ernstiger. Patiënten kunnen niet meer rechtop lopen of staan. Er is een merkbare vertraging van fysieke bewegingen.
 • Stadium 4: In deze fase manifesteren zich ernstige symptomen van Parkinson. Wandelen gaat nog net, maar vaak beperkt. De dagelijkse taken lukken veelal niet meer. Een stukje zelfstandigheid wordt opgegeven.
 • Stadium 5: De ziekte van Parkinson neemt de fysieke bewegingen van de patiënt over. De patiënt is niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen en niet in staat om zelf te staan of lopen tijdens deze fase.

Medicatie:

 • Levodopa of een dopamineagonist: zorgen ervoor dat het trillen vermindert
 • Anti-cholinergica: door het dopminetekort krijgt acetylcholine, een andere boodschapperstof in de hersenen, de overhand. Met anti-cholinergica kan dit worden tegengegaan
 • Selegeline: voorkomt de afbraak van dopamine. Deze stof wordt vaak in een vroeg stadium gebruikt.

Voordelen fysiotherapie:
–      Preventie cardiovasculaire klachten
–      Motorische functies zo lang mogelijk behouden / houding
–      Vermoeidheid tegen gaan door conditie te verbeteren
–      Dopamine/medicatie werkt beter
–      Cognitie blijven trainen of achteruitgang minder snel te laten plaatvinden
–      Valpreventie, tevens ivm vergrote kans op osteoporose / fracturen
–      Depressie verminderen
–      Constipatieproblemen worden vaak minder bij beweging

Tot slot de kosten: de diagnose Parkinson staat op de lijst chronische aandoeningen. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, vanaf de 21e behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering mits u bij een fysiotherapeut in behandeling bent die aangesloten is bij het Parkinson Netwerk.