Kwaliteit – Fysiotherapie Ellen Buynsters – Haaren
Gildepad 8 5076AN Haaren Tel:0411-623358

Welkom bij Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam. Praktijk Fysiotherapie Buynsters is in 2023 gereviewd door 302 cliënten en is beoordeeld met een 9,4. Wij zijn een keurmerk praktijk en aangesloten bij SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie). Zie ook www.keurmerkfysiotherapie.nl. Keurmerkpraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging én een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van de klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van procedures. We zijn kwaliteitsgericht, innovatief en maximaal transparant in onze werkwijze. Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.

Kwaliteit

Klanttevredenheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bij Fysiotherapie Buynsters vinden we hoge kwaliteit van geleverde zorg belangrijk. Wij zijn benieuwd hoe u de zorg heeft ervaren. Door een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen helpt u mee om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij werken samen met Qualiview, een onafhankelijk onderzoeksbureau om de klanttevredenheid te monitoren. Vertrouwelijk gebruik van uw gegevens wordt gegarandeerd. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Om de vragenlijst in te vullen kunt u het volgende verwachten:

 • uw zorgverlener vraagt om uw mailadres
 • uw zorgverlener vraagt om uw toestemming
 • u ontvangt een (digitale) uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst

Indien u geen mailadres hebt kan de vragenlijst in de praktijk ingevuld worden met een toegangscode. Meer weten? Kijk op www.qualiview.nl/voor-patienten-en-clienten. Qualizorg is een geregistreerd merk van Qualiview B.V.

Klachtenregeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          In deze praktijk voor fysiotherapie doen wij er alles aan om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut. Indien u toch een klacht wil indienen, kunt u terecht op onze website https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient. Eén van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt contact met u op en zal proberen om samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Dataverzameling SKF, Landelijke Database Kwaliteit (LDK)                                                                                                                                                                                                                                 Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde “feedback informatie.” Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de “feedback informatie.” Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Dataverzameling, Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)                                                                                                                                                                                                                                De LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In de LDF worden behandelgegevens (data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg. De Fysiotherapie praktijk kan via een LDF Dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren.

Hoe werkt de dataverzameling? Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers. In jouw patiëntendossier staat bijvoorbeeld informatie over jouw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen de behandelende fysiotherapeuten en jij als patiënt hebben toegang tot dit dossier. Wanneer jij, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden een deel van de gegevens uit jouw elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd. Dit gebeurt eens per maand.

Toestemming; De fysiotherapeut vraagt bij het intakegesprek, jouw toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee help je direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg.

Om welke gegevens gaat het? We verzamelen gegevens over jouw fysiotherapeutische behandelingen een beperkt aantal gegevens over jou als patiënt. De volgende gegevens over jou en jouw behandeling worden in de LDF opgenomen:

 • Geslacht;
 • Geboortejaar;
 • Het identificatienummer van jouw zorgverzekeraar,
 • De behandelgegevens (o.a. de klacht waarvoor jij onder behandeling bent, het soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de resultaten).

Voor een compleet overzicht van de behandelgegevens die worden verzameld kan je kijken op:
https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/wat-lever-je-aan

Het is in de LDF niet nodig om te weten wie jij precies bent. jouw naam en contactinformatie ontvangen we daarom niet. In plaats daarvan wordt een unieke code met jouw gegevens meegestuurd. Dit heet pseudonimiseren. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens? Op basis van de gegevens die de fysiotherapeut bij de LDF aanlevert, ontvangen wij een terugkoppeling die vergelijking met de resultaten van andere fysiotherapeuten mogelijk maakt. Wij worden  daarmee gestimuleerd om, waar nodig, ons handelen aan te passen om de kwaliteit te verbeteren. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar fysiotherapeutische zorg, bijvoorbeeld om behandelmethoden te verbeteren. Ook worden gegevens uit de LDF gebruikt in beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties. De gegevens zijn hierin nooit naar jou als patiënt terug te herleiden. Na een bewaartermijn van 30 jaar worden jouw gegevens vernietigd.

Welke partijen zijn betrokken? De data in de LDF worden verwerkt en beheerd door Mediquest B.V. te Utrecht Om de verzamelde gegevens in te zetten voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek werkt het KNGF ook met andere partijen samen, zoals onderzoeksinstituten. We werken alleen met partijen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging, en waarmee we een overeenkomst hebben. Zo zorgen we dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Een overzicht van betrokken partijen is beschikbaar via https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/juridische-informatie.

Het KNGF verwerkt de betreffende gegevens geheel in overeenstemming met de hiervoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679).

Hoe worden uw gegevens beveiligd? Het KNGF vindt de bescherming van jouw privacy zeer belangrijk. Om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen zijn technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn vastgelegd in het “LDF Dataprotocol”. Alle partijen die met data uit de LDF werken houden zich aan dit dataprotocol. Het LDF Dataprotocol is beschikbaar via: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/juridische-informatie

Wat als je toestemming geeft en later van gedachten verandert? De fysiotherapeut registreert jouw toestemming voor het verstrekken van jouw gegevens aan de LDF in uw patiëntendossier. Via jouw fysiotherapeut kan je jouw toestemming op ieder moment intrekken. Hij of zij zal ervoor zorgen dat jouw gegevens vanaf dat moment niet meer worden geleverd aan de LDF.

Verder heb je recht op:

 • het inzien van jouw gegevens;
 • een verzoek tot verwijdering of correctie van jouw persoonsgegevens/ het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • bewijs dat jouw persoonsgegevens zijn verwijderd of gecorrigeerd n.a.v. een verzoek;
 • een verzoek tot rectificatie en aanvulling van jouw persoonsgegevens;
 • een verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • een verzoek tot het laten verwerken van minder persoonsgegevens;
 • een verzoek tot een menselijke interventie van geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • het recht op duidelijke informatie over wat de LDF met jouw persoonsgegevens doet

Meer informatie is te vinden op www.kngf.nl/ldf. Met vragen kan je terecht bij jouw fysiotherapeut of de afdeling Ledenvoorlichting (033-4672929 en ledenvoorlichting@kngf.nl) van het KNGF