Fys’Optima – Fysiotherapie Ellen Buynsters – Haaren
Gildepad 8 5076AN Haaren Tel:0411-623358

Welkom bij Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam. Praktijk Fysiotherapie Buynsters is in 2023 gereviewd door 302 cliënten en is beoordeeld met een 9,4. Wij zijn een keurmerk praktijk en aangesloten bij SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie). Zie ook www.keurmerkfysiotherapie.nl. Keurmerkpraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging én een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van de klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van procedures. We zijn kwaliteitsgericht, innovatief en maximaal transparant in onze werkwijze. Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.

Fys’Optima

Alle fysiotherapeuten bij Fysiotherapie Ellen Buynsters staan in het kwaliteitsregister.

Fysiotherapie is de therapie bij klachten aan het bewegingsapparaat. Fysiotherapie bij klachten waar u vanaf wilt of waar u de oorzaak van wilt  weten. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, realiseert u zich pas als u ergens last van krijgt. De fysiotherapeut is de specialist in bewegen. Na intake en onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Dit vormt de basis voor uw herstel.
Bij Fysiotherapiepraktijk Buynsters staat een actieve benadering van de lichamelijke problemen op de voorgrond. Natuurlijk maken wij gebruik van de nieuwste onderzoek- en behandelingsmogelijkheden.
Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam al dan niet op verwijzing van een arts. Al vanaf januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing van een arts een bezoek brengen aan de fysiotherapeut. Dit is de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen.
Bij de fysiotherapeut kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. De fysiotherapeut geeft ook preventieve adviezen, voorlichting en biedt begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

 

 

Keurmerk HKZ voor  Fysiotherapiepraktijk incl. verbijzonderingen

Fysiotherapie Buynsters is sinds januari 2011 HKZ gecertificeerd.
Wat betekent het HKZ certificaat? Cliëntorganisaties, de inspectie voor gezondheid, zorgverzekeraars en zorgverleners hebben een aantal normen vastgelegd waaraan een kwaliteitssysteem in de zorg moet voldoen:  de  HKZ normen. Het  HKZ keurmerk is een garantie voor kwaliteit.
Een  fysiotherapiepraktijk met het HKZ- certificaat biedt een basisgarantie voor kwaliteit en daarbij is de praktijk zodanig georganiseerd dat er een  behandeling van hoge kwaliteit wordt gegeven, waarbij de patiënt centraal staat.
Een  HKZ – certificaat komt bovenop de normen van huidige kwaliteitssystemen zoals die van het genootschap Fysiotherapie en van het kwaliteitsregister voor  fysiotherapeuten.
Samengevat de meerwaarde van het HKZ- certificaat.

  • Goede transparante dossiervorming
  • Protocollair werken
  • Alle medewerkers zijn ingeschreven in kwaliteitsregister
  • Binnen de praktijk  wordt voortdurend aan verbetering van zorg en dienstverlening gewerkt

fysoptima

Onze praktijk is aangesloten bij Fys’Optima. Dat is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken, die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geeft.
Waarom kies je als patient voor een Fys’Optima fysiotherapiepraktijk?

 • je snel met de behandeling kunt beginnen: geen wachttijden!
 • je niet alleen behandeld wordt, maar ook deskundig advies krijgt;
 • er veel mogelijkheden zijn om aan een beweegprogramma mee te doen.
 • we zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, zijn transparant en we werken aan kwaliteit

Zorgverleners en zorgverzekeraars werken graag samen met een Fys’Optima praktijk. In deze praktijken wordt er continue gewerkt aan de kwaliteit van de behandeling en er wordt veel samengewerkt met andere disciplines. Dit alles om de effectiviteit van de behandeling te waarborgen.
Fys’Optima blijft de relevante ontwikkelingen in het vakgebied van de fysiotherapie uiteraard op de voet volgen. Behandelmethodes worden aangepast indien nieuwe inzichten daartoe aanleiding geven. Uiteraard is elk individu en elke patiënt uniek.
De fysiotherapie en training zal altijd voor u op maat worden gemaakt.
Bij ons als een Fys’Optima praktijk zit u goed !!