Kinderfysiotherapie

kinderfysiotherapie1

 

Els Rooijakkers, kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut: Na de opleiding tot fysiotherapeute heb ik me gespecialiseerd in kinderen door de vierjarige opleiding Master kinderfysiotherapie te volgen. Ik oefen en begeleid kinderen van 0 tot 18 jaar om de juiste voorwaarden te bereiken voor een optimale ontwikkeling van houding, beweging en conditie. Ik heb specifieke kennis van normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en kan derhalve vaststellen of de ontwikkeling van het kind normaal, vertraagd en pathologisch is. Een kinderfysiotherapeute heeft de juiste vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren. Bovendien heeft de kinderfysiotherapeute inzicht in kind-specifieke aandoeningen en ziekten. Ik geef adviezen over de mogelijkheden en beperkingen van het kind aan ouders en leerkrachten. al het benodigde testmateriaal heb ik in de praktijk, waaronder de Movement-ABC. Ik werk, indien nodig, samen met andere disciplines zoals kinderartsen, huisartsen, logopedisten.

Baby’s (0 tot 2 jaar): De behandeling van zuigelingen wordt in het algemeen aan huis gegeven, binnen de veilige omgeving van het kind. Centraal staan in de behandelingen hanterings-  en houdingsadviezen. Ouderinstructie neemt dan ook een belangrijke plaats in. De adviezen kunnen direct in de eigen situatie worden toegepast.

 •   De baby is erg slap of voelt juist gespannen aan
 •   De baby overstrekt zich veel
 •   De baby is onrustig en huilt veel of is juist te rustig
 •   De baby wil niet op de buik liggen en er begint een achterstand te ontstaan in de ontwikkeling in buikligging
 •   Er is sprake van een voorkeurshouding van het hoofdje, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van  de schedel (plagiocephalie)
 •   Bijzondere voortbewegingsvormen zoals billenschuiven, wanneer dit een belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling
 •   Orthopedische problemen, zoals aangeboren klompvoetjes
 •   Neurologische problemen (Erbse parese, hersenbeschadiging, spina bifida)
 •   Prematuriteit, dysmaturiteit
 •   Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden (bijv. syndroom van Down)

Peuters (2 tot 4 jaar): In deze periode kan een achterstand in de (motorische) ontwikkeling duidelijker   worden. Het kind kan moeite hebben met lopen, rennen, springen, klimmen en klauteren. Een afwijkende stand van de voeten of benen, veel struikelen of vallen en alleen maar op de tenen lopen kunnen reden zijn om advies te vragen bij een kinderfysiotherapeut.

 •   Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 •   Meer dan gemiddeld struikelen of vallen
 •   Een afwijkend looppatroon
 •   Angstig zijn bij op- en afstappen of bij het klimmen en klauteren
 •   Neuromusculaire aandoeningen

kemps1kemps2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar): In de schoolleeftijd is de motoriek een belangrijk onderdeel van het sociale gebeuren op school, met vriendjes en leeftijdsgenootjes. De omgeving heeft een belangrijke signalerende functie (leerkracht, ouders). Het kan zijn dat het kind op het schoolplein en tijdens gymnastiek niet goed mee kan doen met de bewegingsspelletjes. Het kind kan zich terugtrekken of faalangstig gedrag vertonen.

 •   Houdingsafwijkingen
 •   Ademhalingsproblemen
 •   Problemen met de prikkelverwerking
 •   Motorische mijlpalen laat behalen, moeite hebben hinkelen, huppelen, fietsen, zwemmen
 •   Veelvuldig vallen
 •   Vaak dingen omstoten of laten vallen
 •   Niet stil kunnen zitten
 •   Problemen met leren schrijven; een slechte schrijfmotoriek, problemen met schrijftempo

Jongeren (12 tot 18 jaar): In de periode van de groeispurt en de puberteit vinden er veel lichamelijke   veranderingen plaats. Houdingsafwijkingen komen in deze periode vaker voor. Hoofdpijnklachten, nek- en rugklachten kunnen voorkomen. Daarnaast kunnen er tijdens het sporten sneller relatieve overbelasting klachten optreden (knieklachten, enkelklachten).

Werkwijze: via de website of telefonisch maakt u een afspraak met mij. Tijdens de eerste afspraak neem ik een intake af en doe ik een lichamelijk onderzoek. Naar aanleiding hiervan bepaal ik samen met u welke behandeling volgt of dat een advies alleen voldoende is. Tijdens de eerste behandeling neemt u het verzekeringspasje, een legitimatiebewijs en evt. een verwijzing of brief van de arts mee.

Verwijzing en vergoeding:

 • Kinderfysiotherapie zit in het basispakket. Uw kind mag per kalenderjaar gebruik maken van 18 behandelingen. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw aanvullende pakket kunt u wellicht nog meer behandelingen vergoedt krijgen
 • Voor chronische indicaties geldt een aparte regeling
 • Uw eigen risico wordt niet aangesproken
 • U heeft geen verwijsbrief nodig van een arts. U kunt direct een afspraak met mij maken