Neurologie, incl. Parkinson – Fysiotherapie Ellen Buynsters – Haaren
Gildepad 8 5076AN Haaren Tel:0411-623358

Welkom bij Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam. Praktijk Fysiotherapie Buynsters is in 2023 gereviewd door 302 cliënten en is beoordeeld met een 9,4. Wij zijn een keurmerk praktijk en aangesloten bij SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie). Zie ook www.keurmerkfysiotherapie.nl. Keurmerkpraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging én een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van de klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van procedures. We zijn kwaliteitsgericht, innovatief en maximaal transparant in onze werkwijze. Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.

Neurologie, incl. Parkinson

Zie ook op de site bij netwerken; ParkinsonNet en MENT neurorevalidatie

De praktijk heeft het specialisme neurorevalidatie en is aangesloten bij MENT (multidisciplinair eerstelijns netwerk Tilburg eo), het landelijk netwerk CNA én ParkinsonNet. NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel ; CNA staat voor centraal neurologische aandoeningen zoals bv.

 1.  CVA (Cerebro Vasculair Accident), herseninfarct
 2.  Parkinson/ Parkinsonisme
 3.  Multiple Sclerose (MS)
 4.  Traumatisch hersenletsel; bv door een ongeval
 5.  Hersentumoren; primaire tumoren gaan uit van het hersenweefsel zelf, secundaire tumoren zijn uitzaaiingen   van kwaadaardige tumoren elders
 6.  Dementie

Extra informatie CVA:

Letterlijk vertaald een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij een CVA krijgt een deel van de hersenen opeens weinig of geen zuurstof. Een beroerte wordt ook wel ‘stroke’ genoemd. Globaal zijn er twee vormen van een CVA te onderscheiden: een herseninfarct en een hersenbloeding. Herseninfarct: meestal gaat het bij een CVA om een herseninfarct, dit is bij 80% van de patiënten het geval. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten door een bloedstolsel, of is een hersenbloedvaatje dichtgeslibd. Dit kan door bijvoorbeeld slagaderverkalking. Het gevolg is dat de hersenen te weinig zuurstof krijgen en daardoor blijvend beschadigd raken. Hersenbloeding: bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat in de hersenen of knapt het open. Daardoor hoopt zich bloed op in de hersenen en raken hersencellen beschadigd. Een hersenbloeding komt veel minder vaak voor dan een herseninfarct (ongeveer 20% van de patiënten).

Extra informatie Parkinson; (zie ook bij aangesloten netwerken)

 • De “echte” ziekte van Parkinson
 • Parkinsonachtige aandoeningen, dit wordt parkinsonisme of Parkinsonsyndroom genoemd, zoals bv. MSA of PSP. Het verschil tussen de twee is het volgende: bij Parkinson (1) is de aanmaak in dopamine verstoord. Bij Parkinsonisme/Parkinsonsyndroom (2) verloopt de opvang van dopamine niet goed, een laesie, waardoor Parkinsonmedicijnen niet werken.

De meest voorkomende symptomen:

 •      Bradykinesie: trager worden van bewegingen
 •      Tremor: trillen van handen, benen, kin, totaal
 •      Hypokinesie: ontbreken van automatische bewegingen
 •      Rigiditeit: stijfheid van spieren
 •      Vlakke gelaatsuitdrukking
 •      Freezing: “bevriezen” van de benen tijdens het lopen
 •      Houdings/evenwichts- en coördinatieproblemen
 •      Vermoeidheid
 •      Akinesie: moeite net starten van bewegingen
 •      Schuifelend lopen
 •      Moeite met praten, zachter en monotoon (dysartrie)
 •      Moeite met schrijven, verkrampt

Andere symptomen die regelmatig voorkomen: blaas- en darmproblemen / obstipatie / vallen en duizeligheid / oogproblemen / depressiviteit / geheugenstoornissen / slaapstoornissen / lage bloeddruk / cognitieve achteruitgang / hallucinaties / dementie / huisproblemen / overmatig transpireren / moeite met slikken (dysfagie)

Voordelen Fysiotherapie:

 • Preventie cardiovasculaire klachten
 • Motorische functies zo lang mogelijk behouden / houding
 • Vermoeidheid tegen gaan door conditie te verbeteren
 • Dopamine/medicatie werkt beter
 • Cognitie blijven trainen of achteruitgang minder snel te laten plaatvinden
 • Valpreventie, tevens ivm vergrote kans op osteoporose / fracturen
 • Depressie verminderen
 • Constipatieproblemen worden vaak minder bij beweging

Na een hersenletsel volgt vaak revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleegtehuis. Maar eenmaal thuis is er vaak behoefte aan het voortzetten van Fysiotherapie, Ergotherapie en/of Logopedie bv. voor het lopen, uithoudingsvermogen, handfunctietraining, aanpassingen in huis of het praten en lezen.

Op de foto is een parcours te zien voor training van coördinatie en evenwicht. Tevens aandacht voor valpreventie en looppatroon