NAH/CVA

“Bijna heel je leven kun je plannen, NAH niet, het overkomt je”

NAH staat voor “Niet Aangeboren Hersenletsel” en omvat alle mensen die in hun leven hersenletsel oplopen.
De groep met een CVA, Cerebro Vasculair Accident, valt hier ook onder.
Na een hersenletsel volgt vaak revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleegtehuis. Maar eenmaal thuis is er vaak behoefte aan het voortzetten van Fysiotherapie, Ergotherapie en/of Logopedie bv. voor het lopen, uithoudingsvermogen, handfunctietraining, aanpassingen in huis of het praten en lezen.
In het paramedisch centrum Gildepad 8 in Haaren werken 3 disciplines onder 1 dak; Fysiotherapie, Logopedie en Ergotherapie, nauw samen bij de behandeling van mensen met een CVA of NAH.
We hebben een zorgprotocol opgesteld dat voldoet aan de landelijke richtlijnen van de betrokken disciplines. Hierin is de taakverdeling tussen de disciplines geregeld.

nahcva

Op de foto is een parcours te zien voor training van coördinatie en evenwicht. Tevens aandacht voor valpreventie en looppatroon. In de praktijk hebben we veel ervaring met NAH patiënten. We zijn bekend met de richtlijnen CVA en Parkinson. Enkele voorbeelden van NAH:

  • Multiple Sclerose (MS): ziekte van hersenen en ruggenmerg
  • Parkinson: de hersenen maken te weinig Dopamine aan
  • CVA: beschadiging hersenweefsel door afsluiting van een bloedvat of een bloedvat
  • Hersentumoren: primaire tumoren gaan uit van het hersenweefsel zelf, secundaire tumoren zijn doorgaans uitzaaiingen van kwaadaardige tumoren elders
  • Traumatisch hersenletsel: door bv. een ongeval