Hart-en Longrevalidatie, Osteoporose én Claudicatio Chronisch ZorgNet – Fysiotherapie Ellen Buynsters – Haaren
Gildepad 8 5076AN Haaren Tel:0411-623358

Welkom bij Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam. Praktijk Fysiotherapie Buynsters is in 2023 gereviewd door 302 cliënten en is beoordeeld met een 9,4. Wij zijn een keurmerk praktijk en aangesloten bij SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie). Zie ook www.keurmerkfysiotherapie.nl. Keurmerkpraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging én een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van de klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van procedures. We zijn kwaliteitsgericht, innovatief en maximaal transparant in onze werkwijze. Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.

Hart-en Longrevalidatie, Osteoporose én Claudicatio Chronisch ZorgNet

 

Hartrevalidatie, aangesloten bij het Chronisch ZorgNet

Voor wie is hartrevalidatie in de fysiopraktijk bedoeld? Het gaat om personen:

 • met hartfalen
 • met hoge bloeddruk
 • met hartklachten zoals angina pectoris
 • met hartritmestoornissen
 • met cardiomyopathie(aantasting hartspier)
 • die gedotterd zijn
 • die een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan
 • die een pacemaker of een inwendige defibrillator(ICD) hebben gekregen
 • die een harttransplantatie hebben ondergaan

Wij begeleiden u bij het herstel en voorkomen van hart- en vaatziekten. U traint in de oefenzaal. Middels een intake worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarna worden uw conditie en kracht gemeten. We begeleiden u bij iedere training. Kosten: indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten vallen de kosten onder deze verzekering. Het eigen risico wordt niet aangesproken.

   

Longrevalidatie incl. COVID-19, aangesloten bij het Chronisch ZorgNet

COPD is een verzamelnaam voor:

 • Chronische bronchitis: de bronchiën zijn ontstoken. Daardoor wordt slijm aangemaakt en is ademhalen lastiger
 • Longemfyseem: longblaasjes gaan langzaam verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in het bloed komt. De afvalstoffen worden dan weer uitgeademd. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeizamer dit wordt. Hierdoor ontstaat benauwdheid
 • COVID-19

COPD is een progressieve ziekte; deze is niet te genezen en wordt langzaam erger. In onze praktijk worden longpatiënten geadviseerd om meer te bewegen. Maar hoe? Daar zijn wij voor! ons doel is dat men beter met de klachten om kan gaan en meer kennis heeft van eigen ziektebeeld. We begeleiden patiënten om inspannings- en uithoudingsvermogen te verbeteren en tevens is er aandacht voor krachtopbouw. Ook ademhalingstechnieken zijn uiteraard belangrijk.  Zij de ademhalingstechnieken moeizaam aan te leren dan is er nog een mogelijkheid om met de logopediste de mogelijkheden te bespreken. De logopediste zit bij ons in het pand. Alle benodigde meetinstrumenten zoals saturatie- en bloeddrukmeter zijn in de praktijk aanwezig. Kosten: De kosten vallen onder de basisverzekering indien GOLD 2 of hoger vastgesteld is door een arts. Het eerste jaar Fysiotherapie kunt u een vergoeding krijgen van 70 behandelingen, de jaren erna 50 behandelingen per jaar. Vraag uw fysiotherapeut in welke categorie u valt (A/B/C/D) en naar de exacte vergoeding daarvan.

 

Claudicatio (etalagebenen, fontaine 2), aangesloten bij het Chronisch ZorgNet

Claudicatio Intermittens is een uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (artherosclerose) in de benen. Slagaderverkalking komt bij ieder mens voor; het is een onderdeel van het ouderdomsproces. De bloedvaten worden door de jaren heen minder elastisch en stug en dik. De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan, een zogenaamde stenose. Bij inspanning, zoals bijvoorbeeld lopen, ontstaat hierdoor een pijnlijke kramp of een doof gevoel in de benen. Bij het stilstaan verdwijnt dit gevoel. De behandeling zal bestaan uit een op maat gemaakt trainingsprogramma. Dit is afhankelijk van de resultaten van het fysiotherapeutisch onderzoek.
De training zal bestaan uit onder andere:

 • Looptherapie: gesuperviseerde looptraining en het aanleren van een juist looppatroon (indien nodig).
 • Conditietraining: het leren lopen van langere afstanden zonder te hoeven pauzeren.
 • Krachttraining: het versterken van de beenspieren.
 • Informatie en adviezen.
 • Het leren omgaan met uw klachten

Claudicatio intermittens, (Fontaine 2)  wordt door de zorgverzekeraars gezien als een chronische indicatie. Vanaf 2017 worden 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, uw aanvullende verzekering wordt niet aangesproken.

 

Osteoporose, aangesloten bij het Chronisch ZorgNet

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt.

Osteoporose is niet hetzelfde als botontkalking. Bij osteoporose is er naast minder botmassa ook een veranderde structuur van het bot. Door deze veranderde structuur ontstaan gemakkelijk fracturen. Voor osteoporose  bestaat een behandeling uit medicatie, evt. aangevuld met vitamine D3 en calcium en vaak een beweegprogramma  onder begeleiding van een fysiotherapeut. Kosten: indien men een aanvullende verzekering heeft afgesloten vallen de kosten onder deze verzekering. Het eigen risico wordt niet aangesproken.

PICS (Post Intensive Care Syndroom): begeleiding van gezondheidsklachten die na een periode van ernstig ziek zijn en de Intensive Care behandeling blijven bestaan. De klachten kunnen zowel lichamelijk, cognitief als psychisch van aard zijn. We volgen het REACH project en werken veelal multidisciplinair.