MENT, neurorevalidatie

Optimale zorg voor NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), dat is ons doel

Binnen de praktijk hebben we intern een eigen neurorevalidatie samenwerkingsverband om de lijntjes zo kort mogelijk te houden. Dit heeft als voordeel dat men onder één dak Fysiotherapie en Logopedie  kan krijgen. De behandeltijden worden veelal op elkaar afgestemd. Tevens hebben de hulpverleners intensief overleg wat de behandeling ten goede komt.

De praktijk is aangesloten bij MENT, een stichting Multidisciplinaire Eerstelijns Neurorevalidatie Tilburg eo. Dit maakt dat we tevens een optimale samenwerking hebben met revalidatieartsen, neurologen, Leijpark revalidatie en overige hulpverleners zoals logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijke werkers, diëtisten. Binnen MENT worden vele nieuwe inzichten besproken.

De volgende ziektebeelden staan centraal: Herseninfarct / hersenbloeding / TIA / Multiple Sclerose / Parkinson (ook aangesloten bij ParkinsonNet) / Dementie / Traumatisch hersenletsel / Hersentumoren / Cognitieve klachten na hartstilstand / Meningitis / Post IC-syndroom

De zichtbare en niet-zichtbare gevolgen van NAH zijn divers en kunnen het leven van een patiënt ernstig beïnvloeden. Men kan te maken krijgen met klachten bij:

  • het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren)
  • het gedrag (karakterverandering) en/of stemming
  • het bewegen
  • de taal (begrijpen en spreken)

Ook op landelijk niveau is de praktijk aangesloten bij het netwerk Centraal Neurologische Aandoeningen