MENT, neurorevalidatie – Fysiotherapie Ellen Buynsters – Haaren
Gildepad 8 5076AN Haaren Tel:0411-623358

Welkom bij Fysiotherapie Ellen Buynsters

Service is onze naam. Praktijk Fysiotherapie Buynsters is in 2023 gereviewd door 302 cliënten en is beoordeeld met een 9,4. Wij zijn een keurmerk praktijk en aangesloten bij SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie). Zie ook www.keurmerkfysiotherapie.nl. Keurmerkpraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging én een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten. Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van de klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van procedures. We zijn kwaliteitsgericht, innovatief en maximaal transparant in onze werkwijze. Het uitgangspunt van ons is, dat actieve fysiotherapie (bv. in de oefenzaal) en zelfmanagement (adviezen, huiswerkoefeningen) centraal staan, zonder de waarde van de passieve behandelvormen (bv. massage/oefentherapie) uit het oog te verliezen.

MENT, neurorevalidatie

Optimale zorg voor NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), dat is ons doel

Binnen de praktijk hebben we intern een eigen neurorevalidatie samenwerkingsverband om de lijntjes zo kort mogelijk te houden. Dit heeft als voordeel dat men onder één dak Fysiotherapie en Logopedie  kan krijgen. De behandeltijden worden veelal op elkaar afgestemd. Tevens hebben de hulpverleners intensief overleg wat de behandeling ten goede komt.

De praktijk is aangesloten bij MENT, een stichting Multidisciplinaire Eerstelijns Neurorevalidatie Tilburg eo. Dit maakt dat we tevens een optimale samenwerking hebben met revalidatieartsen, neurologen, Leijpark revalidatie en overige hulpverleners zoals logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijke werkers, diëtisten. Binnen MENT worden vele nieuwe inzichten besproken.

De volgende ziektebeelden staan centraal: Herseninfarct / hersenbloeding / TIA / Multiple Sclerose / Parkinson (ook aangesloten bij ParkinsonNet) / Dementie / Traumatisch hersenletsel / Hersentumoren / Cognitieve klachten na hartstilstand / Meningitis / Post IC-syndroom

De zichtbare en niet-zichtbare gevolgen van NAH zijn divers en kunnen het leven van een patiënt ernstig beïnvloeden. Men kan te maken krijgen met klachten bij:

  • het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren)
  • het gedrag (karakterverandering) en/of stemming
  • het bewegen
  • de taal (begrijpen en spreken)

Ook op landelijk niveau is de praktijk aangesloten bij het netwerk Centraal Neurologische Aandoeningen